Paga Minimale – Shqipëri

  • E vlefshme në Janar 2020
  • Shumat janë në Lek (Shqipëri).

Në orë Në muaj
Paga minimale e përgjithshme
Paga minimale me efekt nga 2019-01-01.
149,00 26 000,00

Përkufizime

Shqipëria ka një pagë minimale të percaktuar nga qeveria, dhe asnjë punëtor në Shqipëri nuk mund të paguhet më pak se kjo normë minimale e detyrueshme e pagës.
Punëdhënësit në Shqipëri që nuk paguajnë pagën minimale mund t'i nënshtrohen dënimit nga qeveria e Shqipërisë.

Më shumë informacion mund të gjeni në

Arkivi Paga minimale

loading...
Loading...