Ushqimi i Foshnjeve me Gji

Ushqimi i Foshnjeve me Gji

Nënat me fëmijë në gji kanë të drejtën e një pushimi prej të paktën 20 (njëzet) minutash çdo 3 (tre) orë, në rastet kur kjo është e justifikuar nga kushtet e tyre.

Burimi: §06 i Urdhërit për Mbrojtjen e Veçantë të Grave Shtatzëna dhe të Amësisë (VKM Nr. 397/1996)

loading...
Loading...